Privacy

Thuis-BijThea is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Thuis-BijThea
Eysingapad 18, 9064 KK  Aldtsjerk
Tel: 06-37423533
www.thuisbijthea.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Thuis-BijThea verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Uw voor- en achternaam
 2. Uw telefoonnummer en
  e-mailadres
 3. Uw intakeformulier en/of anamnese met relevante (gezondheids)gegevens en
  geboortedatum
 4. Aantekeningen van uw behandeling(en)


2.2 Doeleinden persoonsgegevens
 Thuis-BijThea verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Uw voor- en achternaam wordt gebruikt voor contact over afspraken en de
  eventuele annulering daarvan
 2. Uw telefoonnummer en
  e-mailadres wordt gebruikt voor het maken van afspraken, versturen van
  nota’s, herinneringen, uitnodigingen en informatie over diensten en
  activiteiten van Thuis-BijThea
 3. Uw intakeformulier en/of anamnese met relevante (gezondheids)gegevens en
  geboortedatum worden gebruikt om een behandelplan te maken en de
  voortgang van de behandeling(en) te monitoren.
 4. Aantekeningen van uw behandeling(en) worden gebruikt om de voortgang
  van de behandeling(en) te monitoren.3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Thuis-BijThea  verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
  van jou:
  – Intakeformulier
  – Gezondheidsgegevens
  Zoals aangegeven in onze Algemene Voorwaarden nemen wij bij het eerste bezoek een anamnese (intakegesprek) af. Deze is alleen door Thuis-BijThea inzichtelijk, wordt niet gedigitaliseerd maar veilig bij ons opgeslagen.


Geautomatiseerde besluitvorming

Thuis-BijThea neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thuis-BijThea) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Thuis-BijThea bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Thuis-BijThea verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Thuis-BijThea gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Thuis-BijThea en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je
persoonsgegevens sturen naar welkom@thuisbijthea.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Thuis-BijThea wil je er tevens op wijzen dat je de  mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Thuis-BijThea neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik ,neem dan contact op via welkom@thuisbijthea.nl. Thuis-BijThea heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde
  internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.