Algemene voorwaarden

Massagepraktijk Thuis-BijThea is gevestigd te Aldtsjerk en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84015748.

Wanneer u een afspraak voor een massage/behandeling maakt, gaat Thuis-BijThea er vanuit dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, massage/behandeling en transactie tussen Thuis-BijThea en haar cliënten.

 • Een afspraak met Thuis-BijThea kan via de website, telefonisch of per mail worden gemaakt. Afspraken gemaakt bij Thuis-BijThea zijn bindend.
 • Voorafgaand aan een eerste massage/behandeling zal Thuis-BijThea kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren, zo ook uw naam, adres en woonplaats noteren.
 • De cliënt is persoonlijk verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste informatie, zodat de massage/behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk kan worden uitgevoerd. Thuis-BijThea is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen, bijwerkingen en nawerkingen.
 • Persoonlijke gegevens en medische informatie worden door Thuis-BijThea vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt.
 • Een massage/behandeling bij Thuis-BijThea is geen vervanging voor een medische behandeling. Bij medische klachten dient u met uw behandelend arts en/of specialist te overleggen alvorens een massage te ondergaan.
 • Hygiëne is erg belangrijk bij een massage/behandeling. Thuis-BijThea verwacht dat u hier zorg voor draagt.
 • Thuis-BijThea is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
 • De massages bij Thuis-BijThea zijn gericht op het verbeteren van het functioneren van lichaam en geest.
 • De cliënt dient zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen normen en waarden. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Thuis-BijThea het recht om bij de cliënt een behandeling te stoppen/weigeren zonder opgave van een reden en zonder het recht van de cliënt op enige (schade)vergoeding.
 • Mobiele telefoons, piepers e.d dienen op stil of uitgeschakeld te worden voor aanvang van een massage/behandeling.
 • Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan is Thuis-BijThea helaas genoodzaakt de kosten voor 50% in rekening te brengen. Bij ziekte dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden.
 • Contra-indicaties wellnessmassage; koorts, te hoge of te lage bloeddruk, ontstekingen op de huid, pijn, grote vochtophopingen in het weefsel, spataderen en bloeduitstortingen, opgezwollen lymfeklieren, kanker (lichte ontspannen massage is toegestaan), zwangerschap (alleen met speciale technieken)
 • Contra-indicaties hotstone-massage; koorts, geestelijke oververhitting, verbranding, kanker in de periode dat er risico op uitzaaiingen is,, sommige reumavormen. Geen warme stenen op *ontstekingen*infecties*verbrande en bestraalde plekken*vochtoedeem*spataderen*vurige littekens
 • Relatieve contra-indicaties; niet besmettelijke huidaandoeningen, medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

 • De tarieven van massages/behandelingen staan vermeld op de website.
 • De tarieven zijn vrijgesteld van BTW.
 • De betaling wordt na afloop van de massage/behandeling per betaalverzoek of contant voldaan.